Regie over uw eigen persoons- en bedrijfsgegevens

Informatie ecosysteem

Deelnemen aan het informatie ecosysteem van MYOBI betekent dat u de regie krijgt over uw eigen persoons- en bedrijfsgegevens. U krijgt grip op wat er met uw gegevens gebeurt en wie ze mag inzien en gebruiken. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.

Voor bedrijven

U krijgt grip op uw bedrijfsgegevens en daarmee op uw bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendommen. Door een voortdurend proces van verificatie, blijft de betrouwbaarheid van gegevens en daarmee van uw informatiehuishouding op een hoog niveau. U én uw zakenpartners kunnen meer steunen op uw informatiehuishouding.

Voor personen

U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt en wie ze mag inzien en gebruiken. U krijgt grip op uw eigen persoonsgegevens en daarmee op uw eigen leven, op uw vrijheid.

Legal Entity Management (LEM)

Bedrijven en personen delen onder regie hun gegevens met andere bedrijven en personen. Daarvoor is het nodig dat zij zekerheid hebben over ‘wie is wie’ en ‘wie mag wat’.

Accountability

Bedrijven zorgen er voor dat zij de afspraken over het gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens aantoonbaar nakomen. Hierover leggen zij verantwoording af.

Vertrouwensdiensten

MYOBI levert met de vertrouwensdiensten de randvoorwaarden voor het onder regie delen van gegevens. Zo creëert en beheert zij gegevensdefinities zodat gebruikers dezelfde ‘taal’ spreken. Zo faciliteert zij de toepassing van elektronische handtekeningen, waarmerkt zij contracten en neemt deze in depot.

Over ons

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven, instellingen en personen controle houden over zijn of haar bedrijfs- en persoonsgegevens.

Accountability register

Met een Accountability Seal laten bedrijven aan het maatschappelijk verkeer zien dat en met welk volwassenheidsniveau zij compliant zijn met wetgeving, beleid en contracten. De data waartoe personen en bedrijven gedifferentieerd toegang krijgen of die zij ontvangen, kunnen zij tegen deze achtergrond waarderen. Het niveau van compliance wordt gepubliceerd in het Accountability Seal register.

Nieuws

Blog
André Biesheuvel

Wat is het Accountability Seal?

Het Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een organisatie van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met

Lees meer »

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven en personen controle houden over hun bedrijf en persoonsgegevens.

Formeel

© All rights reserved

2020 MYOBI