Voer regie uit over uw eigen persoons- en bedrijfsgegevens

Informatie ecosysteem

Met het MYOBI Vertrouwensnetwerk creëert u uw eigen informatie ecosysteem en kan u uw eigen persoons- en bedrijfsgegevens beheren. Daarna kan u bepalen (u heeft de regie) welke gegevens door wie gebruikt mogen worden. Andersom geldt ook dat u onder andermans regie toegang kan krijgen tot gegevens van uw partners (personen of bedrijven). U bent verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens, anderen zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun gegevens.

Voor bedrijven

Personen voeren regie over hun gegevens. Als een bedrijf deze persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering nodig heeft maakt het bedrijf met de personen afspraken over het gebruik. Een bedrijf maakt ook afspraken met personen namens een ander bedrijf over het gebruik van bedrijfsgegevens. Een bedrijf kan de interne processen effectiever inrichten als er meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de bedrijfs- én persoonsgegevens bestaat.

Voor personen

Een persoon oefent regie uit over zijn (of haar) gegevens. U heeft grip op uw persoonsgegevens en daarmee op uw vrijheid.

Wordt gebruiker van MYOBI.

Accepteer de TTP-policy en start met het vertrouwensnetwerk.

Legal Entity Management

Met behulp van legal entity management (LEM):

  • beheren bedrijven hun eigen persoons- en bedrijfsgegevens; en
  • maken bedrijven afspraken met hun partners over het delen van hun gegevens.

Er ontwikkelt zich een Informatie ecosysteem waarbij het bedrijf zekerheid verkrijgt over de identiteit van bedrijven en hun vertegenwoordigingsbevoegden. Het bedrijf krijgt inzicht in zijn relaties met andere bedrijven en hun partners. Uiteraard maakt MYOBI het zo gemakkelijk mogelijk door bedrijfsgegevens uit authentieke bronnen (bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel) beschikbaar te maken.

Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk – als een verzameling van Informatie ecosystemen – krijgen grip op hun gegevens. Daarmee organiseren zij de randvoorwaarden voor vrijheid en het borgen van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. Ook kunnen zij hun bedrijfsprocessen effectiever en kostenefficiënter inrichten.

Accountability organiseren

Het MYOBI Vertrouwensnetwerk faciliteert zakelijke gebruikers accountable te zijn voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen op het vlak van gegevensbescherming en informatieveiligheid.

De Accountability Seal Policy, als onderdeel van de TTP-policy waarin is opgenomen de TTP Gedragscode AVG, vormt een uitgangspunt voor het organiseren van de verantwoordingsplicht. Voorbereidingen worden getroffen om de TTP Gedragscode AVG goed te laten keuren door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

MYOBI biedt met de Accountability Seal Policy bedrijven de mogelijkheid de gewenste compliance effectief en kostenefficiënt te organiseren. Zo krijgen zij zekerheid en houvast om aan de accountabilityplicht te voldoen.

Diensten

Vanuit het informatie ecosysteem nemen bedrijven de diensten af. De servicedesk en accountmanagement helpen u graag verder met bijvoorbeeld het samenstellen van een businesscase. De volgende vertrouwensdiensten zijn beschikbaar:

  • Uitbreidingen op de basisfunctionaliteit van Legal Entity Management (LEM);
  • Smart contracting gericht op het optimaal ondersteunen van de bedrijfsjuridische functie; en
  • Smart compliance gericht op het organiseren van bedrijfscompliance functie.

Op het MYOBI Vertrouwensnetwerk beheren professionele organisaties vertrouwensdiensten. Gebruikers van het vertrouwensnetwerk maken gebruik van deze vertrouwensdiensten voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Accountability Seal Register

De leiding van bedrijven legt verantwoording af in een zelfverklaring over het naleven van de TTP-policy en in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG. In de zelfverklaring geeft de leiding het volwassenheidsniveau voor gegevensbescherming en informatieveiligheid aan. MYOBI zet het volwassenheidsniveau van de zelfverklaring om in een Accountability Seal en neemt de Seal op in het Accountability Seal Register.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

Accountability
André Biesheuvel

Wat zijn de volwassenheidsniveaus?

MYOBI hanteert een model om de niveaus van volwassenheid uit te drukken. MYOBI gebruikt hiervoor het volwassenheidsmodel van DNB als referentiemodel. Dit is een algemeen

Lees meer »
Accountability
André Biesheuvel

Wat is de Accountability Seal?

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een organisatie van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met

Lees meer »