André Biesheuvel

Waarom is regie over persoons- en bedrijfsgegevens belangrijk?

Voor mij als persoon is regie kunnen uitoefenen over eigen gegevens gelijk aan regie kunnen uitoefenen over mijn eigen leven. Gegevens over mij bij derden bedreigen mijn vrijheid. De Europese wetgever heeft dit onderkend en heeft mij, vanaf 2016, meer rechten in de Europese Algemene… 

Wat is het vertrouwensnetwerk?

Mind Your Own Business Information, kortweg MYOBI, faciliteert personen en bedrijven met het uitoefenen van regie over hun persoons- en bedrijfsgegevens. De volgorde ‘personen en bedrijven’ is bewust gekozen. Personen vertegenwoordigen immers bedrijven (of instellingen). De Europese wetgever heeft misvattingen over “eigendom van gegevens” rechtgezet:… 

Regie over gegevens gaat over maken van afspraken en verplichtingen nakomen

De wetgever heeft de regie over persoonsgegevens aan personen toegekend en hiermee ook de regie over de definities van persoonsgegevens. Heeft een bedrijf voor de continuïteit van de bedrijfsvoering bedrijfs- én persoonsgegevens nodig dan sluit het bedrijf met een persoon een regieovereenkomst. MYOBI in de… 

LEM heeft een vertrouwde derde partij nodig

Voor het onder regie uitwisselen van persoons- en bedrijfsgegevens is een vertrouwensnetwerk noodzakelijk. Met de komst van de AVG hebben personen de regie over hun eigen gegevens teruggekregen. Bedrijven kunnen niet zomaar doorgaan met het verwerken van “hun” persoonsgegevens. Zij zullen afspraken met personen moeten… 

Standaardisatie Board

De Standarization Board (SB) beheert gegevensdefinities, waaronder die van het Legal Entity Framework (LEF), in hun onderlinge samenhang op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. De SB maakt de gegevensdefinities in de informatie ecosystemen beschikbaar aan bedrijven. Het beheer heeft betrekking op: Het aanbrengen van samenhang tussen gegevensdefinities…