Vertrouwensnetwerk

Waarom is regie over persoons- en bedrijfsgegevens belangrijk?

Voor mij als persoon is regie kunnen uitoefenen over eigen gegevens gelijk aan regie kunnen uitoefenen over mijn eigen leven. Gegevens over mij bij derden bedreigen mijn vrijheid. De Europese wetgever heeft dit onderkend en heeft mij, vanaf 2016, meer rechten in de Europese Algemene… 

Wat is het vertrouwensnetwerk?

Mind Your Own Business Information, kortweg MYOBI, faciliteert personen en bedrijven met het uitoefenen van regie over hun persoons- en bedrijfsgegevens. De volgorde ‘personen en bedrijven’ is bewust gekozen. Personen vertegenwoordigen immers bedrijven (of instellingen). De Europese wetgever heeft misvattingen over “eigendom van gegevens” rechtgezet:…