Diensten

Diensten op het MYOBI Vertrouwensnetwerk maken de businesscase voor bedrijven nog krachtiger. Duthler Associates en First Lawyers ontwikkelen en beheren deze diensten. Andere professionele organisaties kunnen op het Vertrouwensnetwerk ook Diensten ontwikkelen.

Op deze pagina laat MYOBI de professionele organisaties aan het woord over hun Diensten. Zij beantwoorden de volgende vragen:

  • Waarom sluit de dienstenverlening aan bij de bedrijfsvoering?
  • Wat zijn de voordelen en hoe kan een bedrijf de voordelen realiseren?
  • Welke ondersteuning kan een bedrijf verwachten voor haar specifieke dienstverlening?

Voor de professionele organisaties staat de bedrijfsvoering van het bedrijf centraal.

Diensten overzicht

Legal Entity management

In het informatie ecosysteem zijn basisfunctionaliteiten van Legal Entity Management (LEM) opgenomen. Met behulp van LEM ontstaat er inzicht in de eigen organisatie en die van de partners.

Accountability organiseren

MYOBI Vertrouwensnetwerk faciliteert zakelijke gebruikers, met behulp van hun Informatie ecosysteem, accountable te zijn voor het organiseren van compliance met de TTP-policy, waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen.

Smart contracting

Bij smart contracting staat de bedrijfsjuridische functie van een bedrijf centraal. Smart contracting volgt de levenscyclus van een contract: voorbereiden contractportfolio en de organisatie, contracteren, managen van rechten en verplichtingen, beheersen conflicten.

Smart compliance

Het organiseren van accountability met wettelijke en contractuele verplichtingen worden met smart compliance ondersteund. Smart compliance is erop gericht de bedrijfscompliance functie effectief en kostenefficiënt te maken en te houden.

Training

Creëren van een bedrijfsspecifieke e-learning tenant waarop awareness trainingen en examens worden aangeboden, leggen medewerkers testen af en is een dashboard beschikbaar. Trainingen voor LegalOps, compliance en voor de FG om bevestiging te kunnen geven.

Via MYOBI servicedesk kunt u in contact treden met accountmanagement en professionals van de verantwoordelijke organisaties. De ondersteuning kan bestaan uit:

Word MYOBI-gebruiker.

Accepteer de TTP policy en start met het vertrouwensnetwerk.

Veelgestelde vragen

Sluit aan bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Vervolgens klikt u de diensten aan die u wilt afnemen.

De kosten voor diensten vindt u op de websites van onze partners.

MYOBI service desk of account management. Zij kunnen u doorverwijzen naar professionals die zijn aangewezen.

Getrainde professionals van Duthler Associates en of First Lawyers. Met behulp van het informatie ecosysteem vraagt u om professionele hulp op afroep met de knop: “hulp nodig”.

– MYOBI Vertrouwensnetwerk biedt zekerheid over de identiteit van entiteiten en personen en hun bevoegdheden. – Biedt elektronische handtekening, waarmerken en deponeren van documenten. – Voorziet in gecontroleerde processen, documentatie van feiten en dossiervorming.

De vertegenwoordigingsbevoegde met de juiste bevoegdheid kan met behulp van het informatie ecosysteem aanvullende en diensten inschakelen met de functie “serviceverzoek”.

De vertegenwoordigingsbevoegde heeft inzicht in het gebruik van de diensten: door wie, waarvoor en hoeveel.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de MYOBI service desk of accountmanagement via +31 0(70) 362 18 07 or servicedesk@myobi.eu.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Accountability
André Biesheuvel

Wat is de Accountability Seal?

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een organisatie van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met

Lees meer »

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven en personen controle houden over hun bedrijf en persoonsgegevens.

Formeel