Organiseren verantwoordingsplicht

Gebruikers van het MYOBI Vertrouwensnetwerk maken met hun partners (bijvoorbeeld klanten, medewerkers en leveranciers) afspraken over het verwerken van elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. In regie- en verwerkersovereenkomsten leggen partners de verplichtingen over en weer vast. Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk verwachten dat hun partners compliant zijn met wettelijke en contractuele verplichtingen en dat kunnen aantonen. Om dit effectief en kostenefficiënt voor bedrijven te organiseren is een gedragen compliance-aanpak en een baseline nodig. MYOBI voorziet hierin met:

  • Accountability Seal Policy waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen; en
  • het voldoen aan de verantwoordingsplicht voor gegevensbescherming en informatieveiligheid te organiseren.

Toepassingsgebieden

Het organiseren van verantwoordingsplichten is een uitdaging voor bedrijven. Het organiseren van bilaterale verantwoordingsplichten in een netwerk van samenwerkende partners is vrijwel onmogelijk. De wetgever vraagt in bepaalde domeinen zich bilateraal te verantwoorden. MYOBI, in de rol van een vertrouwde derde partij, faciliteert bedrijven met het organiseren van hun interne en externe verantwoordingsplichten.

Centraal staat een effectieve compliance-aanpak gericht op compliance met de verplichtingen uit de TTP-policy, MYOBI Gedragscode AVG en andere wettelijke en contractuele verplichtingen.

Een nadere toelichting is uitgewerkt in de factsheet.

Verantwoording
Factsheet

Compliance aanpak

In samenwerking met de registeraccountants en IT Auditors van Duthler Associates, heeft MYOBI voor de bedrijven die gebruiker zijn van het MYOBI Vertrouwensnetwerk een effectieve en kostenefficiënte compliance-aanpak uitgewerkt.

MYOBI ondersteunt deze gebruikers bij het organiseren van accountability van hun compliance met de TTP Gedragscode AVG. Gebruikers van het MYOBI Vertrouwensnetwerk kunnen deze aanpak uitbreiden naar hun eigen (integrale) bedrijfsspecifieke behoeften.

Vereniging

Deelnemers aan Informatie Ecosystemen hebben zich verenigd in een vereniging. Een ieder die zakelijk (geen aspirant) gebruiker is van MYOBI wordt automatisch lid van de vereniging.

De vereniging heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de TTP Gedragscode AVG. MYOBI faciliteert de toepassing van deze gedragscode door het verantwoordingsproces te organiseren.

Geschilbeslechting

Partners sluiten contracten waarin zij rechten en verplichtingen afspreken. Soms komt een partner zijn verplichtingen niet na en ontstaat er een geschil. Het afwerken van het geschil gaat veelal gepaard met hoge kosten en het verliezen van een partner. Snel en doortastend reageren voorkomt escalatie van het geschil.

MYOBI faciliteert haar gebruikers met een effectieve en kostenefficiënte wijze van geschilbeslechting gebaseerd op mediation.

Registreren in het Vertrouwensnetwerk

Om van de diensten gebruik te kunnen maken, zullen bedrijven zich moeten registreren. Door lid te worden van het trustnetwerk, kan de bedrijfsbeheerder aanvullende en professionele diensten aanschaffen.

Veelgestelde vragen

Gebruik de knop om gebruik te maken van de vertrouwensdiensten van MYOBI.

Verantwoording afleggen over de TTP Gedragscode AVG, als onderdeel van de TTP policy, is een gevolg van het aansluiten op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

MYOBI servicedesk of accountmanagement. Zij beantwoorden vragen of kunnen u doorverwijzen naar professionals op het vlak van het organiseren van verantwoording.

Op het MYOBI Vertrouwensnetwerk krijgt u in uw eigen Informatie ecosysteem actuele baselines. Het Informatie ecosysteem biedt ook toegang tot: – De basis functionaliteiten legal entity framework (LEM). Hiermee beheert het bedrijf haar eigen formele en functionele organisatie, en maakt het bedrijf afspraken met andere bedrijven gegevens te delen; – De basis functionaliteiten van smart contracting. U ontvangt een contractportfolio met regie- en verwerkersovereenkomsten waarmee afspraken met uw partners gemaakt kunnen worden; – De basis functionaliteiten van smart compliance. Toegang en gebruik van baselines die aansluiten op de TTP Gedragscode AVG; U ontvangt uw eigen e-learning tenant met basistrainingen op het vlak van LEM, smart contracting en governance en compliance.

Heeft u meer vragen? Bezoek dan onze servicedesk-website of neem contact met ons op via +31 0 (70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

Accountability
André Biesheuvel

Wat is de Accountability Seal?

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een organisatie van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met

Lees meer »