Legal Entity Management

Ken uzelf en ken uw partners zijn randvoorwaarden voor het zakendoen, samenwerken en het verwerken van gegevens. Zakelijke gebruikers van het vertrouwensnetwerk beheren hun gegevens over hun formele en functionele organisatie. Met inachtneming van de regels van de TTP policy maken gebruikers van het vertrouwensnetwerk afspraken met andere gebruikers over het delen van hun gegevens. Op basis van deze gegevens ontstaat overzicht en inzicht in hun eigen verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein en dat van hun partners. Elk bedrijf onderhoudt op deze wijze een Informatie ecosysteem waarmee:

  • de uit te wisselen gegevens beter aansluiten bij de mores van de doelgroepen;
  • de verhoogde zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de gegevens het mogelijk maakt de operationele bedrijfsprocessen effectiever en kostenefficiënter te organiseren; en
  • op een effectieve wijze verantwoording over wettelijke en contractuele verplichtingen wordt afgelegd

Onderhanden

Het MYOBI Vertrouwensnetwerk maakt gebruik van LEM. Met hun Informatie ecosystemen maken gebruikers van het vertrouwensnetwerk gebruik van LEM voor:

Gebruikers vragen om aanvullende LEM functionaliteiten en diensten. MYOBI blijft LEM datagedreven verder optimaliseren en door ontwikkelen.

Standaardisatie board

Standaard definities en dataportabiliteit zijn wezenskenmerken van het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Het doel van standaard definities is de gebruikers van het vertrouwensnetwerk zekerheid te geven over de betekenis van gegevens. Hiermee ontstaat niet alleen meer zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens. Het betekent ook dat bedrijven en personen gemakkelijk gegevens onderling kunnen uitwisselen. Bedrijven kunnen hierdoor effectievere bedrijfsprocessen inrichten. Personen kunnen hun wettelijk toegekend recht op dataportabiliteit uitoefenen. De Standaardisatie Board (SB) van MYOBI organiseert dataportabiliteit. Op basis van wetgeving, afsprakenstelsels en algemeen geaccepteerde standaarden leidt de SB gegevensdefinities af, beheert deze en maakt de definities beschikbaar in het Informatie ecosysteem van de gebruikers.

Legal Entity Management (LEM)

Het Informatie ecosysteem van een gebruiker is uitgerust met basisfunctionaliteit LEM. De gebruiker onttrekt van het vertrouwensnetwerk generieke bedrijfsgegevens van partners, of maakt gebruik van authentieke bronnen (bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel) bedrijfsgegevens van partners toe te voegen aan het netwerk. Voor het toevoegen van partners, als gebruikers van het netwerk, is nodig dat MYOBI de authenticiteit van de identiteit van de vertegenwoordigingsbevoegde vaststelt en dat de gebruiker de TTP policy onderschrijft. Hiermee krijgen alle gebruikers van het vertrouwensnetwerk meer zekerheid dat de bedrijfs- en persoonsgegevens die gedeeld worden in overeenstemming met de TTP policy, en in het bijzonder verwerkt worden in overeenstemming met de TTP Gedragscode AVG. Deze zekerheid, over het conform de wettelijke verplichtingen verwerken van gegevens, is ook nodig voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische en compliance functie van een bedrijf.

Toepassingsgebieden

Bedrijven gebruiken Legal Entity Management (LEM) voor uiteenlopende toepassingen. Wij maken een onderscheid tussen toepassingen op de eigen gegevens: “in de organisatie” en toepassingen op de gegevens van partners die daartoe toegang hebben gegevens: “in relatie met partners”.

Een nadere toelichting op de toepassingsgebieden is in een factsheet uitgewerkt.

Legal Entity Management
Factsheet

In de organisatie

In relatie met partners

Wordt gebruiker van MYOBI.

Accepteer de TTP policy en start de Vertrouwensdiensten.

Veelgestelde vragen

Gebruik de knop om aan te sluiten en gebruik te maken van de vertrouwensdiensten van MYOBI.

LEM maakt onderdeel uit van het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

MYOBI Servicedesk of accountmanagement.

De professionals van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers zijn hiervoor getraind. Zie: Vertrouwensdiensten.

De vertegenwoordigingsbevoegde met de juiste rol kan met behulp van het informatie ecosysteem aanvullende vertrouwensdiensten inschakelen met de functie “Service verzoek”.

Met behulp van het Informatie ecosysteem beheert de persoon met de juiste rol de hiërarchie van de formele en functionele organisatie. Voor de formele organisatie worden de basisgegevens onttrokken uit authentieke registers zoals die van de Kamers van Koophandel. MYOBI voorziet de gebruiker van het vertrouwensnetwerk met: (1) e-learing trainingen en (2) professionele ondersteuning op afroep.

MYOBI servicedesk bepaalt de identiteit van het bedrijf en de personen in de rol van vertegenwoordigingsbevoegdheid. MYOBI koppelt de rol van “Company Admin” van het informatie-ecosysteem van het bedrijf aan de vertegenwoordiger. MYOBI controleert periodiek de juistheid van deze link. De servicedesk is het eerste aanspreekpunt.

Heeft u nog meer vragen? Neem gerust contact op met de MYOBI servicedesk of accountmanagement via +31 0 (70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Legal Entity Management (LEM)
André Biesheuvel

Standaardisatie Board

De Standarization Board (SB) beheert gegevensdefinities, waaronder die van het Legal Entity Framework (LEF), in hun onderlinge samenhang op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. De SB maakt

Lees meer »

MYOBI is een vertrouwde derde partij en zorgt ervoor dat bedrijven en individuen hun gegevens kunnen beheren en sturen.

Formeel