Legal Entity Management

Ken uzelf en ken uw partners zijn randvoorwaarden voor het zakendoen, samenwerken en het verwerken van gegevens.

Zakelijke gebruikers van het vertrouwensnetwerk beheren hun gegevens over hun formele en functionele organisatie. Met inachtneming van de regels van de TTP-policy maken gebruikers van het vertrouwensnetwerk afspraken met andere gebruikers over het delen van hun gegevens.

Op basis van deze gegevens ontstaat overzicht en inzicht in hun eigen verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein en dat van hun partners. Elk bedrijf onderhoudt op deze wijze een Informatie Ecosysteem waarmee:

  • de uit te wisselen gegevens beter aansluiten bij de mores van de doelgroepen;
  • de verhoogde zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de gegevens het mogelijk maakt de operationele bedrijfsprocessen effectiever en kostenefficiënter te organiseren; en
  • op een effectieve wijze verantwoording over wettelijke en contractuele verplichtingen wordt afgelegd

Toepassingsgebieden

Bedrijven gebruiken LEM voor verschillende toepassingen. We maken onderscheid tussen applicaties op onze data: ‘in de organisatie’ en applicaties op de data van partners: ‘in relatie tot partners’.

Het MYOBI Trust Network maakt gebruik van Legal Entity Management (LEM) voor het bijhouden van gebruikersgegevens. De gebruikers van het Trust Network gebruiken LEM in hun informatie-ecosysteem voor:

  • Het beheren van hun bedrijfs- en persoonsgegevens en deze gegevens op een gecontroleerde en gerichte manier delen met partners; en
  • Beheer van het bedrijf en de persoonlijke gegevens van hun partners.

Gebruikers van informatie-ecosystemen vragen om aanvullende LEM-functionaliteiten en -diensten. MYOBI blijft LEM-gegevensgestuurde functies optimaliseren en ontwikkelen.

Een nadere toelichting op de toepassingsgebieden is in een factsheet uitgewerkt.

Legal Entity Management
Factsheet

Standaardisatie board

Standaard definities en dataportabiliteit zijn wezenskenmerken van het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Het doel van standaard definities is de gebruikers van het vertrouwensnetwerk zekerheid te geven over de betekenis van gegevens. Hiermee ontstaat niet alleen meer zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens. Het betekent ook dat bedrijven en personen gemakkelijk gegevens onderling kunnen uitwisselen. Bedrijven kunnen hierdoor effectievere bedrijfsprocessen inrichten. Personen kunnen hun wettelijk toegekend recht op dataportabiliteit uitoefenen.

De Standaardisatie Board (SB) van MYOBI organiseert dataportabiliteit. Op basis van wetgeving, afsprakenstelsels en algemeen geaccepteerde standaarden leidt de SB gegevensdefinities af, beheert deze en maakt de definities beschikbaar in het Informatie ecosysteem van de gebruikers.

Waarom Legal Entity Management?

Het Informatie Ecosysteem van een gebruiker is uitgerust met basisfunctionaliteit LEM. De gebruiker onttrekt van het vertrouwensnetwerk generieke bedrijfsgegevens van partners, of maakt gebruik van authentieke bronnen (bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel) bedrijfsgegevens van partners toe te voegen aan het netwerk. Voor het toevoegen van partners, als gebruikers van het netwerk, is nodig dat MYOBI de authenticiteit van de identiteit van de vertegenwoordigingsbevoegde vaststelt en dat de gebruiker de TTP-policy onderschrijft.

Hiermee krijgen alle gebruikers van het vertrouwensnetwerk meer zekerheid dat de bedrijfs- en persoonsgegevens die gedeeld worden in overeenstemming met de TTP-policy, en in het bijzonder verwerkt worden in overeenstemming met de TTP Gedragscode AVG. Deze zekerheid, over het conform de wettelijke verplichtingen verwerken van gegevens, is ook nodig voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische en compliance functie van een bedrijf.

In de organisatie

In relatie met partners

Veelgestelde vragen

Gebruik de knop om aan te sluiten en gebruik te maken van de vertrouwensdiensten van MYOBI.

LEM maakt onderdeel uit van het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

MYOBI Servicedesk of accountmanagement.

De professionals van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers zijn hiervoor getraind.

Heeft u meer vragen? Bezoek dan onze servicedesk-website of neem contact met ons op via +31 0 (70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

Legal Entity Management (LEM)
André Biesheuvel

Standaardisatie Board

De Standarization Board (SB) beheert gegevensdefinities, waaronder die van het Legal Entity Framework (LEF), in hun onderlinge samenhang op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. De SB maakt

Lees meer »