Vertrouwensdiensten

Op het MYOBI Vertrouwensnetwerk beheren professionele organisaties vertrouwensdiensten. Gebruikers van het vertrouwensnetwerk maken gebruik van deze vertrouwensdiensten voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

De volgende vertrouwensdiensten zijn beschikbaar:

  • Uitbreidingen op de basisfunctionaliteit van Legal Entity Management (LEM);
  • Smart contracting gericht op het optimaal ondersteunen van de bedrijfsjuridische functie; en
  • Smart compliance gericht op het organiseren van bedrijfscompliance functie.

Vanuit het informatie ecosysteem nemen bedrijven de diensten af. De servicedesk en accountmanagement helpen u graag verder met bijvoorbeeld het samenstellen van een businesscase.

Overzicht Vertrouwensdiensten

Legal Entity management

In het informatie ecosysteem zijn basisfunctionaliteiten van LEM opgenomen. Met behulp van LEM ontstaat er inzicht in de eigen organisatie en die van de partners. Er ontstaat een informatie ecosysteem.

Smart contracting

Aan smart contracting ligt contract life cycle ten grondslag. Onze partners brengen relevante wetgeving in kaart en werken deze uit in legal framworks die vervolgens het kader vormen voor sectorale en bedrijfsspecifieke contractportfolio’s.

Smart compliance

Het organiseren van accountability van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen wordt met smart contracting ondersteund. Smart compliance is erop gericht de bedrijfscompliance functie meer effectief en kostenefficiënt te maken en te houden.

Via MYOBI servicedesk kunt u in contact treden met accountmanagement en of professionals van de verantwoordelijke organisaties. De ondersteuning kan bestaan uit:

Wordt gebruiker van MYOBI.

Accepteer de TTP policy en start de Vertrouwensdiensten.

Veelgestelde vragen

Sluit aan bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Vervolgens klikt u de vertrouwensdiensten aan die u wilt afnemen.

De kosten voor vertrouwensdiensten vindt u op de websites van onze partners.

MYOBI service desk of account management. Zij kunnen u doorverwijzen naar professionals die zijn aangewezen.

Getrainde professionals van Duthler Associates en of First Lawyers. Met behulp van het informatie ecosysteem vraagt u om professionele hulp op afroep met de knop: “hulp nodig”.

MYOBI Vertrouwensnetwerk biedt zekerheid over de identiteit van entiteiten en personen en hun bevoegdheden. Biedt elektronische handtekening, waarmerken en deponeren van documenten. Voorziet in gecontroleerde processen, documentatie van feiten en dossiervorming.

De vertegenwoordigingsbevoegde met de juiste bevoegdheid kan met behulp van het informatie ecosysteem aanvullende en vertrouwensdiensten inschakelen met de functie “service verzoek”.

De vertegenwoordigingsbevoegde heeft inzicht in het gebruik van de vertrouwensdiensten: door wie, waarvoor en hoeveel.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de MYOBI service desk of accountmanagement via +31 0(70) 362 18 07 or sales@myobi.eu.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Accountability
André Biesheuvel

Wat is de Accountability Seal?

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een organisatie van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met

Lees meer »