Nieuws

Wat is het strategisch fundament van de bedrijfsjuridische functie?

Door de juridisch professionals van Duthler Associates. In navolging van landen als Amerika komen wij nu ook in Nederland steeds vaker ‘legal operations managers’ tegen. Dit zijn voor de goede orde geen medewerkers die nuttig juridisch administratief werk verrichten zoals ‘corporate housekeeping’ en contractmanagement. Legal operations… 

Wat is het nut van contractportfolio’s?

Door de juridisch professionals van Duthler Associates. Een goed georganiseerde bedrijfsjuridische functie maakt integraal onderdeel uit van alle bedrijfsonderdelen (afdelingen) van een organisatie. Deze is de spin in het web. Een georganiseerde bedrijfsjuridische functie biedt kansen de bedrijfsvoering optimaal te faciliteren. Als de bedrijfsjuridische functie… 

Optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie met smart contracting

In deze blog bespreken Anne-Wil Duthler, advocaat bij First Lawyers en Ans Duthler, adviseur bij Duthler Associates het stapsgewijs optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie met smart contracting. Het organiseren van een effectieve en kostenefficiënte bedrijfsjuridische functie is voor een gezonde bedrijfsvoering belangrijk. Wij hebben dit thema besproken… 

Waarom is regie over persoons- en bedrijfsgegevens belangrijk?

Voor mij als persoon is regie kunnen uitoefenen over eigen gegevens gelijk aan regie kunnen uitoefenen over mijn eigen leven. Gegevens over mij bij derden bedreigen mijn vrijheid. De Europese wetgever heeft dit onderkend en heeft mij, vanaf 2016, meer rechten in de Europese Algemene… 

Wat is het vertrouwensnetwerk?

Mind Your Own Business Information, kortweg MYOBI, faciliteert personen en bedrijven met het uitoefenen van regie over hun persoons- en bedrijfsgegevens. De volgorde ‘personen en bedrijven’ is bewust gekozen. Personen vertegenwoordigen immers bedrijven (of instellingen). De Europese wetgever heeft misvattingen over “eigendom van gegevens” rechtgezet:…