Veelgestelde vragen

Basistrainingen over gegevensbescherming (privacy) en informatiebeveiliging zijn beschikbaar voor alle medewerkers van de organisatie. Je kunt de training gebruiken.

De elektronische identiteits- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van uw partners, bijvoorbeeld (potentiële) klanten en leveranciers, wordt bepaald en de partner is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van bedrijfs- en persoonsgegevens. Uw partner betaalt niets.

Ja, de professionals van de MYOBI Standardization Board (SB) beheren de baselines. De baselines zijn gerelateerd aan wetgeving en algemeen aanvaarde referenties van toezichthouders, auditkantoren en IT-auditors.

MYOBI informeert zijn gebruikers met nieuwsbrieven, white papers, e-learning en meetings. In het kader van de bevestiging van de zelfverklaring door het management van een bedrijf, zoekt MYOBI jaarlijks contact en voert het onderzoeken uit.

Er is een globale ontwikkelingsagenda die periodiek wordt geraadpleegd voor verdere systeemontwikkeling. Wij houden graag rekening met uw functionele wensen en faciliteren u om deze naar voren te brengen. Een van de wensen is toegang tot meer authentieke bronhouders en een andere is het kunnen beheren van het bevoegdhedenregister.

De servicedesk zorgt voor de authenticatie van de identiteit van personen en het koppelen van de rol “Bedrijfsadministrator” van een bedrijf aan een persoon. De servicedesk behandelt alle veelgestelde vragen en opmerkingen. Contact met klanten kan effectief en snel plaatsvinden doordat de servicedesk beschikt over MYOBI Messaging.

Ja, de diensten van advocaten en registeraccountants en IT-auditors van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers kunnen worden gebruikt. Gebruik de knop in MYOBI: “hulp nodig” of stuur een e-mail naar de servicedesk.

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven en personen controle houden over hun bedrijfs- en persoonsgegevens.

Formeel