Partners

Professionele dienstverleners, zoals advocaten, accountants en IT Auditors, onderkennen de potentie van het vertrouwensnetwerk en ontwikkelen en beheren vertrouwensdiensten. Zakelijke gebruikers nemen de vertrouwensdiensten af omdat zij operationele bedrijfsprocessen meer effectief en kostenefficiënt kunnen te maken. Voor bedrijven bestaan er duidelijke businesscases.

De volgende vertrouwensdiensten zijn beschikbaar:

  • LEM next is een reeks van vertrouwensdiensten die gebruik maken van de basisfunctionaliteiten van LEM. Er wordt gewerkt aan het bevoegdhedenregister;
  • Smart contracting is een initiatief van Duthler Associates en First Lawyers en heeft als doel de bedrijfsjuridische functie van een bedrijf optimaal te ondersteunen; en
  • Smart compliance gericht op het organiseren van bedrijfscompliance functie.

“Wij zijn gericht op het optimaliseren en verder rationaliseren van uw bedrijfsjuridische functie. De kwaliteit van uw juridische functie gaat omhoog. De jaarlijkse kosten gaan naar beneden. Soms wel met zo’n 30%. Onze IT-services en juridische modellen worden toegepast in de levenscycli van het opstellen, executeren en beheren van contracten. Zo is uw juridische functie effectiever en kostenefficiënter te organiseren”.

First Lawyers maakt gebruik van de MYOBI trustinfrastructuur. Via het vertrouwensnetwerk worden contracten aangeboden en geaccepteerd vanuit het perspectief van de bedrijfsprocessen van een organisatie, de pre-contractuele fase wordt onweerlegbaar vastgelegd, contracten worden elektronisch ondertekend door beide partijen en gecertificeerd en gegarandeerd door MYOBI.