Regie over gegevens gaat over maken van afspraken en verplichtingen nakomen

De wetgever heeft de regie over persoonsgegevens aan personen toegekend en hiermee ook de regie over de definities van persoonsgegevens. Heeft een bedrijf voor de continuïteit van de bedrijfsvoering bedrijfs- én persoonsgegevens nodig dan sluit het bedrijf met een persoon een regieovereenkomst.

MYOBI in de rol van TTP biedt gebruikers de mogelijkheid regie over hun gegevens uit te oefenen. Een gebruiker spreekt met een partner voorwaarden af over het verwerken van een set van gegevensdefinities. De verplichtingen over en weer leggen partijen vast in een regie- of verwerkersovereenkomsten. MYOBI faciliteert partijen met behulp van de TTP-policy hun contractuele verplichtingen na te komen.

De regie over gegevens zorgt voor:

  • Het beschermen van persoons én bedrijfsgegevens. Dus ook het beschermen van intellectueel eigendom en strategische gegevens, de “kroonjuwelen”, van de organisatie;
  • Het gemakkelijker kunnen uitoefenen van de rechten van personen; en
  • Opbouwen en beheren van het informatie ecosysteem.