Legal Entity Management

Bedrijven en personen delen onder regie hun gegevens met andere bedrijven en personen. Daarvoor is het nodig dat zij zekerheid hebben over ‘wie is wie’ en ‘wie mag wat’.

Accountability

Bedrijven zorgen er voor dat zij de afspraken over het gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens aantoonbaar nakomen. Hierover leggen zij verantwoording af.

Vertrouwensdiensten

MYOBI levert met de vertrouwensdiensten de randvoorwaarden voor het onder regie delen van gegevens. Zo creëert en beheert zij gegevensdefinities zodat gebruikers dezelfde ‘taal’ spreken. Zo faciliteert zij de toepassing van elektronische handtekeningen, waarmerkt zij contracten en neemt deze in depot.

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven en personen controle houden over hun bedrijf en persoonsgegevens.

Formeel