Legal Entity Management

Met behulp van legal entity management (LEM):

  • Beheren bedrijven hun eigen persoons- en bedrijfsgegevens; en
  • Maken bedrijven afspraken met hun partners over het delen van hun gegevens.

Er ontwikkelt zich een informatie ecosysteem waarbij het bedrijf zekerheid verkrijgt over identiteit bedrijven en hun vertegenwoordigingsbevoegden. Inzicht in de relaties van het bedrijf en haar partners. Uiteraard maakt MYOBI het zo gemakkelijk mogelijk door bedrijfsgegevens uit authentieke bronnen (bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel) beschikbaar te maken.

Gebruikers van het vertrouwensnetwerk krijgen grip op hun gegevens en organiseren hiermee de randvoorwaarden voor vrijheid en het borgen van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. Ook kunnen zij hun bedrijfsprocessen effectiever en kostenefficiënter inrichten.

Organiseren verantwoordingsplicht

Het MYOBI Vertrouwensnetwerk faciliteert zakelijke gebruikers accountable te zijn voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen op het vlak van gegevensbescherming en informatieveiligheid.

De Accountability Seal Policy, als onderdeel van de TTP-policy waarin is opgenomen de MYOBI Gedragscode AVG, vormt een uitgangspunt voor het organiseren van de verantwoordingsplicht. Voorbereidingen worden getroffen om de MYOBI Gedragscode AVG goed te laten keuren door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

MYOBI biedt bedrijven meer zekerheid over de verwachtingen van de toezichthouder. De verwachtingen bieden de mogelijkheid de gewenste compliance effectief en kostenefficiënt te organiseren.

Vertrouwensdiensten

Op het MYOBI Vertrouwensnetwerk beheren professionele organisaties vertrouwensdiensten. Gebruikers van het vertrouwensnetwerk maken gebruik van deze vertrouwensdiensten voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

De volgende vertrouwensdiensten zijn beschikbaar:

  • Uitbreidingen op de basisfunctionaliteit van Legal Entity Management (LEM);
  • Smart contracting gericht op het optimaal ondersteunen van de bedrijfsjuridische functie; en
  • Smart compliance gericht op het organiseren van bedrijfscompliance functie.

Vanuit het informatie ecosysteem nemen bedrijven de diensten af. De servicedesk en accountmanagement helpen u graag verder met bijvoorbeeld het samenstellen van een businesscase.

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven en personen controle houden over hun bedrijf en persoonsgegevens.

Formeel