Organiseren verantwoordingsplicht

Het MYOBI Vertrouwensnetwerk faciliteert zakelijke gebruikers accountable te zijn voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen op het vlak van gegevensbescherming en informatieveiligheid.

De Accountability Seal Policy, als onderdeel van de TTP policy waarin is opgenomen de MYOBI Gedragscode AVG, vormt een uitgangspunt voor het organiseren van de verantwoordingsplicht. Voorbereidingen worden getroffen om de MYOBI Gedragscode AVG goed te laten keuren door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

MYOBI biedt bedrijven meer zekerheid over de verwachtingen van de toezichthouder. De verwachtingen bieden de mogelijkheid de gewenste compliance effectief en kostenefficiënt te organiseren.

Onderhanden

Het uitvoeren van de TTP-policy en met name de Accountability Seal Policy waarin de MYOBI Gedragscode AVG is opgenomen vraagt permanente aandacht (zie de actuele tijdlijn). De Accountability Board kent haar eigen dynamiek bij het uitvoeren van de MYOBI Gedragscode AVG. Klik op de thema’s:

Tijdlijn, compliance aanpak

In samenwerking met registeraccountants en IT Auditors van Duthler Associates, heeft MYOBI voor de bedrijven die aangesloten zijn bij MYOBI een effectieve en kostenefficiënte compliance-aanpak uitgewerkt. MYOBI past deze aanpak toe op het MYOBI Vertrouwensnetwerk voor het organiseren van accountability voor compliance met de TTP-policy (vooral gericht op gegevensbescherming en informatieveiligheid). Gebruikers van het MYOBI Vertrouwensnetwerk kunnen de aanpak uitbreiden voor hun eigen (integrale) bedrijfsspecifieke behoeften.

Op deze pagina informeren wij het maatschappelijk verkeer over de plannen en realisatie van compliance met de TTP policy.

Accountability board

MYOBI heeft een verantwoordingscyclus voor de MYOBI Gedragscode AVG ingericht met duidelijke verantwoordelijkheden, het aantoonbaar afleggen van verantwoording en controles op tijdige en goede uitvoering van de cyclus. In aanvulling op deze governance is een Accountability Board ingesteld dat toeziet op de naleving van de MYOBI Gedragscode AVG. De leden van de Accountability Board zijn expert op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens, informatieveiligheid, wetgeving, risicomanagement, compliance en audit. De Board heeft diverse bevoegdheden gekregen om haar toezichthoudende taak uit te voeren.

Toepassingsgebieden

Het organiseren van verantwoordingsplichten is een uitdaging voor bedrijven. Het organiseren van bilaterale verantwoordingsplichten in een netwerk van samenwerkende partners is vrijwel onmogelijk. De wetgever vraagt in bepaalde domeinen zich bilateraal te verantwoorden.

MYOBI, in de rol van een vertrouwde derde partij, faciliteert bedrijven met het organiseren van hun interne en externe verantwoordingsplichten.

Centraal staat een effectieve compliance-aanpak gericht op compliance met de verplichtingen uit de TTP-policy, MYOBI Gedragscode AVG en andere wettelijke en contractuele verplichtingen.

Een nadere toelichting is uitgewerkt in de factsheet.

Verantwoording
Factsheet

Verruim eenvoudig de reikwijdte:

  • MYOBI-gedragscode GDPR voor andere landen. Bijvoorbeeld een MYOBI UK Code of Conduct GDPR;
  • Wetgevingsgebieden voor sectoren. Bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor klanten- en leveranciersmanagement of Medical Device Regulation (MDR) voor de zorg;
  • Regionale ecosystemen. Bijvoorbeeld een regionaal ecosysteem voor het delen van kennis; of
  • Bedrijfsspecifiek model voor compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. Deze "gedragscodes" kunnen zich ontwikkelen tot (wereldwijde) Binding Corporate Rules (BCR).

Wordt gebruiker van MYOBI.

Accepteer de TTP policy en start de Vertrouwensdiensten.

Veelgestelde vragen

Gebruik de knop om gebruik te maken van de vertrouwensdiensten van MYOBI.

Verantwoording afleggen over de MYOBI Gedragscode AVG, als onderdeel van de TTP-policy, is een gevolg van het aansluiten op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

MYOBI Servicedesk of accountmanagement. Zij beantwoorden vragen of kunnen u doorverwijzen naar professionals op het vlak van het organiseren van verantwoording.

Op het MYOBI Vertrouwensnetwerk krijgt u in uw eigen informatie ecosysteem actuele baselines. Het informatie ecosysteem biedt ook toegang tot:

  1. De basis functionaliteiten legal entity framework (LEM). Hiermee beheert het bedrijf haar eigen formele en functionele organisatie, en maakt het bedrijf afspraken met andere bedrijven gegevens te delen;
  2. De basis functionaliteiten van smart contracting. U ontvangt een contractportfolio met regie- en verwerkersovereenkomsten waarmee afspraken met uw partners gemaakt kunnen worden;
  3. De basis functionaliteiten van smart compliance. Toegang en gebruik van baselines die aansluiten op de MYOBI Gedragscode AVG;

U ontvangt uw eigen e-learning tenant met basistrainingen op het vlak van LEM, smart contracting en governance en compliance.

U kunt zelf op zoek gaan naar een deskundige die aan de eisen van MYOBI voldoet of u kunt MYOBI vragen om u in contact te brengen met een deskundige.

Ja, uw accountant kan steunen op het werk dat u heeft gedaan voor uw eigen Accountability Seal en op de Accountability Seals van uw partners. Dat komt door de bevestiging van uw FG, de toets van MYOBI en het toezichthouden door de Accountability Board. Waarschijnlijk zal uw accountant nog enig eigen onderzoekswerk verrichten om vast te stellen dat hij op uw zelfverklaring kan steunen. Met de eigen verantwoordingswerkzaamheden kunt u de accountantskosten flink verlagen.

De vertegenwoordigingsbevoegde met de juiste rol en bevoegdheid kan met de functie “hulp nodig” professionele hulp inroepen.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de MYOBI Servicedesk of accountmanagement via +31 0(70) 362 18 07 or sales@myobi.eu.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Accountability
André Biesheuvel

Wat is de Accountability Seal?

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een organisatie van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met

Lees meer »

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven en personen controle houden over hun bedrijf en persoonsgegevens.

Formel