Legal Entity Management

Ken uzelf en ken uw partners zijn randvoorwaarden voor het zakendoen, samenwerken en het verwerken van gegevens.

Zakelijke gebruikers van het vertrouwensnetwerk beheren hun gegevens over hun formele en functionele organisatie zelf. Met inachtneming van de regels van de TTP-policy maken gebruikers van het vertrouwensnetwerk afspraken met andere gebruikers over het delen van hun gegevens.

Op basis van deze gegevens ontstaat overzicht en inzicht in het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein van henzelf en dat van partners. Elk bedrijf onderhoudt op deze wijze een informatie ecosysteem waarmee:

 • De uit te wisselen gegevens beter aansluiten bij de mores van de doelgroepen;
 • De verhoogde zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de gegevens het mogelijk maakt de operationele bedrijfsprocessen effectiever en kostenefficiënter te organiseren; en
 • Op een effectieve wijze verantwoording over wettelijke en contractuele verplichtingen wordt afgelegd.

Onderhanden

MYOBI blijft Legal Entity Management (LEM) data gedreven verder ontwikkelen. Klik op de thema’s:

Standaardisatie board

Dataportabiliteit is een integraal onderdeel van het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Het doel van dataportabiliteit is de gebruikers van het netwerk zekerheid te geven over de definities (betekenis) van gegevens. Hiermee ontstaat niet alleen er meer zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens, maar ook dat bedrijven en personen gemakkelijk gegevens onderling kunnen uitwisselen. Bedrijven kunnen hierdoor effectievere bedrijfsprocessen inrichten. Personen kunnen hun wettelijk toegekend recht op dataportabiliteit uitoefenen.

De Standaardisatie Board (SB) van MYOBI organiseert dataportabiliteit.

Op basis van wetgeving, afsprakenstelsels en algemeen geaccepteerde standaarden leidt de SB gegevensdefinities af, beheert deze en maakt de definities beschikbaar in het informatie ecosysteem van de gebruikers.

LEM heeft een vertrouwde derde partij nodig

Op het vertrouwensnetwerk vervult MYOBI de rol van vertrouwde derde partij (In het Engels: Trusted Third Party, TTP). De rol van MYOBI ligt vast in de TTP policy, de mores van de gebruikers van het vertrouwensnetwerk.

Onder de werking van de TTP policy organiseert MYOBI de authenticatie van de identiteit van bedrijven en personen. MYOBI zorgt ook voor gegevensdefinities, elektronische handtekeningen, het onder regie kunnen delen van bedrijfs- en persoonsgegevens en een verantwoordingsmechanisme op basis van de MYOBI Gedragscode AVG. LEM maakt gebruik van de TTP én breidt de dienstverlening van MYOBI in de rol van TTP verder uit.

Bij LEM gaat het om het verkrijgen van overzicht en inzicht in de formele en functionele structuren van de organisatie van een bedrijf en haar partners. Het organiseren van dit overzicht en inzicht is alleen mogelijk binnen de mores van de TTP policy van MYOBI.

Toepassingsgebieden

Bedrijven gebruiken LEM voor uiteenlopende toepassingen. Wij maken een onderscheid tussen toepassingen op de eigen gegevens: “in de organisatie” en toepassingen op de gegevens van partners die daartoe toegang hebben gegevens: “in relatie met partners”.

Een nadere toelichting op de toepassingsgebieden is in een factsheet uitgewerkt.

Legal Entity Management
Factsheet

In de organisatie

 • Uit verschillende perspectieven (operationeel, commercieel, fiscaal en dergelijk) inzicht in holding, dochterbedrijven, deelnemingen en samenwerkingsverbanden;
 • Vertegenwoordigingsbevoegden;
 • Vanuit de entiteiten modelleren van de functionele bedrijfsorganisatie, afdelingen en rollen;
 • Overzicht van personen, rollen en bevoegdheden;
 • Inventariseren en beoordelen van de bedrijfsrisico’s van mijn formele en functionele organisatie;
 • Op basis van verschillende perspectieven, van entiteiten in hun samenhang, bepalen welke entiteiten ontmanteld kunnen worden.

In relatie met partners

 • Op basis van regie- en verwerkersovereenkomsten met partners toegang tot structuur entiteiten;
 • Op basis van authentieke en vrij beschikbare bedrijfsinformatie toegang tot corporate family;
 • Op basis van regie- en verwerkersovereenkomsten toegang tot functionele organisatie van mijn partners;
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 • Inventariseren en beoordelen van de bedrijfsrisico’s van de formele en functionele organisatie van mijn partners;
 • Wij kunnen vele type onderzoeken onderscheiden.

Wordt gebruiker van MYOBI.

Accepteer de TTP policy en start de Vertrouwensdiensten.

Veelgestelde vragen

Gebruik de knop om aan te sluiten en gebruik te maken van de vertrouwensdiensten van MYOBI.

LEM maakt onderdeel uit van het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

MYOBI Servicedesk of accountmanagement.

De professionals van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers zijn hiervoor getraind. Zie: Vertrouwensdiensten.

De vertegenwoordigingsbevoegde met de juiste rol kan met behulp van het informatie ecosysteem aanvullende vertrouwensdiensten inschakelen met de functie “Service verzoek”.

Met behulp van het informatie ecosysteem beheert de persoon met de juiste rol de hiërarchie van de formele en functionele organisatie. Voor de formele organisatie worden de basisgegevens onttrokken van authentieke registers zoals die van de Kamers van Koophandel.

MYOBI voorziet de gebruiker van het vertrouwensnetwerk met:

 • e-Learing trainingen; en
 • Professionele ondersteuning op afroep.

MYOBI Service Desk bepaalt de identiteit van het bedrijf en de personen in de rol van vertegenwoordigingsbevoegdheid. MYOBI koppelt de rol van “Company Admin” van het informatie-ecosysteem van het bedrijf aan de vertegenwoordiger. MYOBI controleert periodiek de juistheid van deze link.

De Servicedesk is het eerste aanspreekpunt.

Heeft u nog meer vragen? Neem gerust contact op met de MYOBI Servicedesk of accountmanagement via +31 0 (70) 362 18 07 of sales@myobi.eu.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blogs over Legal Entity Management

Legal Entity Management (LEM)
André Biesheuvel

Standaardisatie Board

De Standarization Board (SB) beheert gegevensdefinities, waaronder die van het Legal Entity Framework (LEF), in hun onderlinge samenhang op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. De SB maakt

Lees meer »

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven en personen controle houden over hun bedrijf en persoonsgegevens.

Formeel