Vertrouwensdiensten

Bedrijven en particulieren kunnen zich bij MYOBI registreren als gebruiker. Na acceptatie van de voorwaarden van MYOBI volgt een proces van onboarding. Hier stelt MYOBI de authenticiteit van de identiteit van de gebruiker vast. Het brengt ook een eenmalige relatie tot stand tussen de persoon en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid en de rechtspersoon van de onderneming.

Bedrijven en particulieren kunnen MYOBI contracten en andere overeenkomsten die gebruikers met elkaar maken laten ondertekenen en neerleggen. Zo kan er nooit discussie zijn over de inhoud van de gemaakte afspraken en heeft een bedrijf de afgesloten contracten op één plek bij elkaar.

Gebruik van de vertrouwensinfrastructuur

MYOBI creëert en beheert een integrale en onderling samenhangende structuur van gegevensdefinities, ook wel een taxonomie van gegevensdefinities genoemd, voor gebruikers van de vertrouwensinfrastructuur. Dit is nodig voor gebruikers om bedrijfs- en persoonlijke gegevens te kunnen delen.

Ondertekenen, authenticeren en deponeren van documenten

Bedrijven en individuen kunnen via de Trust Infrastructure een elektronische handtekening toepassen en hun partners al dan niet onderhandelen over contracten aanbieden of wijzigen, ondertekenen en beheren. De Trust Infrastructure maakt gebruik van het basisplatform van Microsoft Azure.

Veelgestelde vragen

MYOBI beheert de vertrouwensinfrastructuur en biedt vertrouwensdiensten aan volgens het TTP-policy.

MYOBI faciliteert partners om vertrouwensdiensten te ontwikkelen op deze vertrouwensinfrastructuur en om gebruikers van MYOBI te faciliteren om de diensten te kopen. Een van de vertrouwensdiensten is slimme contracten van Duthler Associates en First Lawyers en een andere is slimme naleving van Duthler Associates. MYOBI vervult de rol van notaris voor deze trustdiensten.

QUESTIONS OR INTERESTED? Please, CONTACT SALES

+31 (0) 70 362 18 07

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en zorgt ervoor dat bedrijven en personen controle houden over hun bedrijf en persoonsgegevens.

Formeel