Spelregels

Gebruik van de diensten van MYOBI als digitale notaris en digitale makelaar en deelname aan het informatie ecosysteem is niet vrijblijvend. Gebruik van de diensten van MYOBI en deelnemen aan het informatie ecosysteem van MYOBI betekent dat u de regie krijgt over uw eigen persoons- en bedrijfsgegevens. Daarmee krijgt u grip op wat er met uw gegevens gebeurt en wie ze mag inzien en gebruiken.

Dit kan alleen worden gerealiseerd als alle gebruikers en deelnemers aan het informatie ecosysteem van MYOBI zich conformeren aan de spelregels van MYOBI, ook de niet-betalende. Deze spelregels zijn vastgelegd in de TTP-policy. Op het moment dat u zich registreert bij MYOBI als gebruiker, accepteert u deze spelregels. Deze worden u als een smart-contract aangeboden. In dit document vindt u een overzicht van de belangrijkste spelregels en een toelichting op de samenstelling van de TTP-policy. Alleen aan de tekst van de TTP-policy zelf kunnen rechten worden ontleend.

Belangrijkste spelregels

 1. U krijgt van MYOBI een licentie op de vertrouwensinfrastructuur, vertrouwensdiensten en informatie ecosysteem onder de voorwaarden van de TTP-policy. U gaat met MYOBI daartoe een overeenkomst aan van drie jaar.
 2. De jaarlijks vooraf te betalen vergoeding is gebaseerd op het aantal en soort licenties alsmede op de verwachte urenaantallen en uurtarieven. MYOBI maakt het werkelijk gebruik van diensten, in rekening gebrachte vergoedingen en verrichte betalingen zichtbaar in de PDS van de gebruiker.
 3. Ook een niet-betalende gebruiker krijgt de beschikking over een PDS, maar kan van daaruit alleen contracten inzien en ondertekenen. Indien de niet-betalende gebruiker meer dan vijf contracten sluit via MYOBI, dan worden de toepasselijke vergoedingen in rekening gebracht. U krijgt voorafgaande aan dat moment een bericht van MYOBI dat u via een Request for Service (RfS) aan MYOBI kenbaar kunt maken of en van welke diensten u gebruik wilt maken tegen welke kosten. Door akkoord te gaan met de TTP-policy, geeft deze gebruiker toestemming aan MYOBI tot een automatische incasso van de verschuldigde gelden.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanreiken aan MYOBI van de juiste gegevens. U verifieert altijd uw persoons- en bedrijfsgegevens en corrigeert deze zo nodig. Als u een bedrijf bent, staat u in voor de juistheid en volledigheid van de toewijzing van rollen aan bevoegdheden.
 5. U treft gepaste beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van uw PDS en overige diensten van MYOBI.
 6. Als bedrijf legt u verantwoording af over de naleving van de TTP-policy. Over het niveau van naleving spreekt u zich uit in een Accountability Seal. Dit wordt opgenomen in het Accountability Seal register.
 7. MYOBI beheert onder meer de vertrouwensinfrastructuur, streeft de serviceniveaus na van de SLA, ontwikkelt en beheert vertrouwensdiensten, en waarmerkt en bewaart afgesloten contracten op verzoek van partijen. MYOBI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de geschiktheid van contracten.
 8. MYOBI stimuleert in het informatie ecosysteem interoperabiliteit tussen gebruikers door het gebruik van gegevensdefinities en standaarden te beheren en voor te schrijven.
 9. MYOBI beheert het Legal Policy Framework, waarin toepasselijke wet- en regelgeving wordt geduid en het Accountability Seal register.
 10. MYOBI treft passende maatregelen tegen vervalsing en diefstal van gegevens.

Opbouw TTP-policy

De TTP-policy is als volgt opgebouwd:

 • TTP-overeenkomst;
 • TTP algemene voorwaarden;
 • Persoonlijke en bedrijfsgegevensovereenkomst;
 • Service Level Agreement;
 • TTP werkwijze
 • Accountability Seal Policy
 • Privacy & security baseline
 • Mediationreglement.

In geval van onderlinge tegenstrijdigheid gaat het hoger genoemde document boven het lager genoemde document. Door akkoord te gaan met dit document, gaat u akkoord met de TTP-policy.