Standaardisatie Board

De Standaardisatie Board (SB) beheert gegevensdefinities in hun onderlinge samenhang, waaronder die van het Legal Entity Framework (LEF). De SB stelt de gegevensdefinities in de informatie ecosystemen beschikbaar aan bedrijven. Het beheer heeft betrekking op:

  • Het aanbrengen van samenhang tussen gegevensdefinities van verschillende authentieke bronhouders zoals de Kamers van Koophandel in Nederland of het Company House in Engeland;
  • Het aansluiten op verschillende afsprakenstelsels waarin gegevensdefinities zijn opgenomen. Denk hierbij aan de common data eXtensible Business Reporting Language (XBRL) of Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR HL7);
  • Het afleiden van gegevensdefinities uit relevante wetgeving en deze definities actueel houden;
  • Het beheren en uitbreiden van LEF definities vanuit verschillende domeinen. Denk bijvoorbeeld aan verslaglegging jaarrekeningen, fiscale verantwoording of verantwoording in het kader van gegevensbescherming; en
  • Sector- of bedrijfsspecifieke gegevensdefinities.

Door de informatie ecosystemen te voorzien van een set van gegevensdefinities kunnen de gebruikers van het Vertrouwensnetwerk een semantische interoperabel netwerk met partners (medewerkers, klanten en leveranciers) opbouwen en beheren. Hiermee bevordert een bedrijf niet alleen het aansluiten op doelgroepen maar legt het ook de basis voor een effectievere en kosteneffici├źntere interne organisatie. Het bedrijf organiseert dataportabiliteit en zet stappen naar een data-centrische organisatie.

Een persoon heeft recht om persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van de persoon heeft. Dit heet het recht op dataportabiliteit, zie ook artikel 20 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

In de SB zijn verschillende disciplines samengebracht. Onder leiding van een senior werken juristen, compliance professionals en database management specialisten samen. Vanuit veelvoorkomende bedrijfsactiviteiten inventariseert de SB relevante wetgeving, standaardisaties en best practices. Zo worden algemene bedrijfs- en persoonsgegevens onderkend, het sluiten van overeenkomsten en het organiseren van compliance voor de bedrijfsactiviteiten, aan- en verkopen en personeelszaken. Vanuit enkele sectoren zijn standaarden opgesteld.

De SB staat open voor voorstellen van gebruikers van het vertrouwensnetwerk voor aanvullende standaardsets van gegevensdefinities. Neem daarvoor contact op met de MYOBI servicedesk.