Bedrijfsspecifieke leeromgeving

Iedere gebruiker krijgt automatisch een bedrijfsspecifieke leeromgeving met een aantal opleidings- en trainingsportfolio’s. Zoals het vertrouwensnetwerk, het organiseren van accountability, kennismanagement en de bedrijfsspecifieke leeromgeving.

De leeromgeving met passende opleidings- en trainingsportfolio’s en effectieve logistiek biedt een bedrijf veel toegevoegde waarde. Een bedrijf regelt aantoonbaar de opleiding en training van medewerkers.

Wat zijn de voordelen?

Bewustwording en kennisontwikkeling zijn noodzakelijke voorwaarden om succesvolle veranderingen door te voeren in het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten. De mate van toegevoegde waarde is afhankelijk van de bedrijfsvoering (bewustwording en wens tot goed georganiseerde bedrijfsactiviteiten) en de mate waarin de bedrijfsspecifieke leeromgeving door het bedrijf wordt gebruikt.

Duthler Academy biedt gebruikers van het MYOBI een bedrijfsspecifieke leeromgeving inclusief het logistiek- en opleidingsportfolio. Wat zijn de voordelen?

Een nadere toelichting is uitgewerkt in de factsheet.

Bedrijfsspecifieke leeromgeving
Factsheet

Nog geen gebruiker? Registreer kosteloos

Om van de diensten gebruik te kunnen maken, is het nodig dat bedrijven zich registreren. Door gebruiker te worden van MYOBI kan het bedrijf aanvullende professionele diensten afnemen.

Veelgestelde vragen

Uw bedrijfsspecifieke leeromgeving krijgt u door gebruiker te worden van MYOBI. Druk op de knop “registreren”.

De MYOBI servicedesk authenticeert uw bedrijf en een vertegenwoordiger, creëert een bedrijfsspecifieke omgeving en maakt van de vertegenwoordiger de “Bedrijfsbeheerder” en doet hetzelfde voor de bedrijfsspecifieke leeromgeving. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Als u uw bedrijfsspecifieke omgeving gebruikt om meer dan drie overeenkomsten te accepteren of als u services afneemt, zal MYOBI licentievergoeding voor de services in rekening brengen.

Duthler Academy rekent een klant een gebruikerslicentie aan voor het gebruik van de bedrijfsspecifieke leeromgeving voor “eigen” opleidings- en trainingsportfolio’s. De hoogte van de licentie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte (omzet) en het aantal MB’s aan data dat wordt gebruikt. Zie de volgende licentietabel en gebruikerslicenties.

Een bedrijf betaalt geen licentievergoeding als er minder dan drie overeenkomsten zijn geaccepteerd. Het aantal gebruikers is beperkt tot drie. Als een klant al gebruik maakt van diensten zoals die van het MYOBI, zal Duthler Academy kosteloos een maximaal aantal gebruikerslicenties verstrekken. Als een bedrijf meer gebruikerslicenties nodig heeft dan er wordt geleverd, schaft het bedrijf aanvullende zakelijke licenties aan.

Bij gebrek aan personele capaciteit kan een bedrijf een beroep doen op professionals van Duthler Associates om de bedrijfsspecifieke leeromgeving in te richten gericht op het opbouwen van kennisoverdracht en bewustwording of het gericht ondersteunen van veranderingsprocessen.

De diensten van Duthler Academy bestaan ​​uit het beheren van samenhangende opleidings- en trainingsportfolio’s en het leveren van effectieve en bewezen logistiek waarmee elk bedrijf zijn eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving opzet en beheert. Met een servicedesk, een opleidings- en trainingsportfolio “kennismanagement” en professionele ondersteuning zorgt Duthler Academy ervoor dat een bedrijf de beoogde meerwaarde kan realiseren.

Het opleidings- en trainingsportfolio ‘kennismanagement’ is opgezet vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering en vanuit het perspectief van de medewerker. Het doel is om medewerkers, op verschillende niveaus van de organisatie, op het juiste moment de juiste kennis te bieden om hun rol binnen de samenhang van een bedrijfsorganisatie adequaat te vervullen.

Een manager of de FG zorgt voor het kennismanagement om bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen. Hij of zij beheert het bedrijfsspecifieke opleidings- en trainingsportfolio, leidt de lokaal ingezette privacyfunctionarissen op, operationele medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kritische verwerking van persoonsgegevens en medewerkers voor wie een hoge mate van alertheid vereist is.

Do you have more questions? Please, visit our service desk website.

Smart contracting
André Biesheuvel

Wat is het nut van contractportfolio’s?

Door de juridisch professionals van Duthler Associates. Een goed georganiseerde bedrijfsjuridische functie maakt integraal onderdeel uit van alle bedrijfsonderdelen (afdelingen) van een organisatie. Deze is

Lees meer »