Legal Entity Management

Ken uzelf en ken uw partners zijn randvoorwaarden voor het zakendoen, samenwerken en het verwerken van gegevens.

Gebruikers beheren hun gegevens over hun formele en functionele organisatie. Met inachtneming van de regels van de TTP-policy maken gebruikers afspraken met andere gebruikers over het delen van hun gegevens.

Op basis van deze gegevens ontstaat overzicht en inzicht in hun eigen verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein en dat van hun partners. Elk bedrijf onderhoudt op deze wijze een informatie ecosysteem waarmee:

  • de uit te wisselen gegevens beter aansluiten bij de mores van de doelgroepen;
  • de verhoogde zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de gegevens het mogelijk maakt de operationele bedrijfsprocessen effectiever en kostenefficiënter te organiseren; en
  • op een effectieve wijze verantwoording over wettelijke en contractuele verplichtingen wordt afgelegd

Toepassingsgebieden

Bedrijven gebruiken LEM voor verschillende toepassingen. We maken onderscheid tussen applicaties op onze data: ‘in de organisatie’ en applicaties op de data van partners: ‘in relatie tot partners’. MYOBI maakt gebruik van LEM voor het bijhouden van gebruikersgegevens.

De gebruikers gebruiken LEM in hun informatie ecosysteem voor:

  • Het beheren van hun bedrijfs- en persoonsgegevens en deze gegevens op een gecontroleerde en gerichte manier delen met partners; en
  • Beheer van het bedrijf en de persoonlijke gegevens van hun partners.

Gebruikers van informatie ecosystemen vragen om aanvullende LEM functionaliteiten en -diensten. MYOBI blijft LEM functionaliteiten optimaliseren en ontwikkelen.

Een nadere toelichting op de toepassingsgebieden is in een factsheet uitgewerkt.

Legal Entity Management
Factsheet

Standaardisatie board

De standaardisatie board heeft tot doel gebruikers zekerheid te geven over de betekenis van data en dataportabiliteit mogelijk te maken. De betrouwbaarheid van data neemt toe en bedrijven en personen kunnen gemakkelijk data met elkaar uitwisselen.

Het stelt bedrijven in staat om bedrijfsprocessen effectiever in te richten en personen kunnen hun wettelijk toegekende recht op dataportabiliteit uitoefenen.

Waarom Legal Entity Management?

Een gebruiker is uitgerust met basisfunctionaliteit van LEM. De gebruiker extraheert generieke bedrijfsgegevens van partners of gebruikt authentieke bronnen (bijvoorbeeld de Nederlandse Kamer van Koophandel) om bedrijfsgegevens van partners aan het netwerk toe te voegen.

Om als gebruiker partners toe te voegen, is het noodzakelijk dat MYOBI de authenticiteit van de identiteit van de vertegenwoordiger vaststelt en dat de gebruiker het TTP-policy onderschrijft.

In de organisatie

In relatie met partners

Veelgestelde vragen

Gebruik de knop om aan te sluiten en gebruik te maken van de vertrouwensdiensten van MYOBI.

LEM maakt onderdeel uit van het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

MYOBI Servicedesk of accountmanagement.

De professionals van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers zijn hiervoor getraind.

Heeft u meer vragen? Bezoek dan onze servicedesk-website of neem contact met ons op via +31 0 (70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

Legal Entity Management
André Biesheuvel

Standaardisatie Board

De Standarization Board (SB) beheert gegevensdefinities, waaronder die van het Legal Entity Framework (LEF), in hun onderlinge samenhang op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. De SB maakt

Lees meer »