Verantwoording organiseren

Gebruikers van MYOBI maken met hun partners (bijvoorbeeld klanten, medewerkers en leveranciers) afspraken over het verwerken van elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. In regie- en verwerkersovereenkomsten leggen partners de verplichtingen over en weer vast.

Gebruikers verwachten dat hun partners compliant zijn met wettelijke en contractuele verplichtingen en dat kunnen aantonen. Om dit effectief en kostenefficiënt voor bedrijven te organiseren is een gedragen compliance-aanpak en een baseline nodig. MYOBI voorziet hierin met:

  • Accountability Seal Policy waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen; en
  • het voldoen aan de verantwoordingsplicht voor gegevensbescherming en informatieveiligheid te organiseren.

Toepassingsgebieden

Het afleggen van verantwoording is een uitdaging voor veel bedrijven. Het organiseren van wederzijdse verantwoording in een netwerk van samenwerkende partners is vrijwel onmogelijk. De wetgever vraagt ​​op bepaalde terreinen om bilaterale verantwoording. MYOBI faciliteert bedrijven bij het organiseren van hun interne en externe verantwoording.

Centraal hierbij staat een praktische compliance-aanpak gericht op het voldoen aan de verplichtingen uit de TTP-policy, de TTP Gedragscode AVG en andere wettelijke en contractuele verplichtingen.

Een nadere toelichting is uitgewerkt in de factsheet.

Organiseren van Verantwoording
Factsheet

Compliance aanpak

In samenwerking met Duthler Associates, heeft MYOBI voor de bedrijven die gebruiker zijn een effectieve en kostenefficiënte compliance-aanpak uitgewerkt.

MYOBI past deze aanpak toe voor het organiseren van verantwoording over de naleving van de TTP-policy.

Vereniging VIE

De Vereniging VIE heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de TTP Gedragscode AVG. MYOBI faciliteert de toepassing van deze gedragscode door het verantwoordingsproces te organiseren.

 

Geschilbeslechting

Partners sluiten contracten waarin zij rechten en verplichtingen afspreken. Soms komt een partner zijn verplichtingen niet na en ontstaat er een geschil. MYOBI faciliteert haar gebruikers met een effectieve en kostenefficiënte wijze van geschilbeslechting gebaseerd op mediation.

Nog geen gebruiker? Registreer kosteloos

Om van de diensten gebruik te kunnen maken, is het nodig dat bedrijven zich registreren. Door gebruiker te worden van MYOBI kan het bedrijf aanvullende professionele diensten afnemen.

Veelgestelde vragen

Gebruik de knop om gebruik te maken van de vertrouwensdiensten van MYOBI.

Verantwoording afleggen over de TTP Gedragscode AVG, als onderdeel van de TTP-policy, is een gevolg van het aansluiten op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

MYOBI servicedesk of accountmanagement. Zij beantwoorden vragen of kunnen u doorverwijzen naar professionals op het vlak van het organiseren van verantwoording.

Op het MYOBI Vertrouwensnetwerk krijgt u in uw eigen Informatie ecosysteem actuele baselines. Het Informatie ecosysteem biedt ook toegang tot: – De basis functionaliteiten legal entity framework (LEM). Hiermee beheert het bedrijf haar eigen formele en functionele organisatie, en maakt het bedrijf afspraken met andere bedrijven gegevens te delen; – De basis functionaliteiten van smart contracting. U ontvangt een contractportfolio met regie- en verwerkersovereenkomsten waarmee afspraken met uw partners gemaakt kunnen worden; – De basis functionaliteiten van smart compliance. Toegang en gebruik van baselines die aansluiten op de TTP Gedragscode AVG; U ontvangt uw eigen e-learning tenant met basistrainingen op het vlak van LEM, smart contracting en governance en compliance.

Heeft u meer vragen? Bezoek dan onze servicedesk-website.

Verantwoording
André Biesheuvel

Wat is de Accountability Seal?

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een gebruiker van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met

Lees meer »