"Mijn partner heeft me uitgenodigd om gebruiker te worden. Waarom?"

Met andere woorden:

  • Mijn partner heeft mij uitgenodigd om gebruiker te worden van het Vertrouwensnetwerk. Waarom? Wat is mijn toegevoegde waarde? Antwoord: registratie is gratis, het schept vertrouwen van partners en een zakelijke relatie;
  • Ik heb het TTP-policy ondertekend en overweeg om de toepassingen van MYOBI te gebruiken voor de bedrijfsvoering. Wat is de businesscase en hoe kom ik eraan? Antwoord: bezoek de landingpages, neem contact op met sales en gebruik het systeem; en
  • Hoe kan de toegevoegde waarde worden vergroot? Antwoord: voeg onze applicaties toe en nodig ondersteuning uit.

Voordelen

  • Due diligence van partners
  • Het comfort om te weten dat ik te maken heb met vertegenwoordigers van een partner
  • De bescherming van mijn reputatie
  • Het actuele partnersoverzicht
  • Geen partnerkosten voor de eerste drie contracten en volledige ondersteuning.
Wat zijn de vertrouwensdiensten?

MYOBI faciliteert bedrijven het vertrouwensnetwerk. Het vertrouwensnetwerk is gebouwd op het volgende fundament.

Een nadere toelichting op de toepassingsgebieden is uitgewerkt in de factsheet.

Naast de wettelijke vereisten voldoet het Vertrouwensnetwerk ook aan de specifieke behoeften en verplichtingen van het TTP-policy, in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG.

De Standaardisatie Board  (SB) selecteert gangbare datasets en past deze toe in samenhang met de dienstverlening van MYOBI.

Bedrijven voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en kunnen de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen gebruiken tegen inbreuken op intellectueel eigendom. Bedrijven hebben bewijs nodig dat ingeschakelde leveranciers/verwerkers en medewerkers/betrokkenen ook voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen

MYOBI heeft het Accountability Board ingesteld om toezicht te houden op de naleving van het TTP-policy, in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG. Hiertoe laat de Accountability Board onderzoeken uitvoeren door gebruikers en MYOBI om vast te stellen dat aan de vereisten van de Gedragscode is voldaan. De Accountability Board kan zo nodig sancties opleggen.

Elke gebruiker krijgt een digitale handtekening. Een persoon gebruikt zijn digitale handtekening om het TTP policy en andere overeenkomsten en documenten op het Vertrouwensnetwerk te ondertekenen

Gebruikers op het Vertrouwensnetwerk wisselen de gegevens versleuteld uit met hun digitale handtekening, waardoor de kans op gegevensverlies wordt geminimaliseerd.

MYOBI biedt partners gecodeerde berichten.

Als TTP vervult MYOBI zowel een rol als notaris als een makelaarsfunctie op het Vertrouwensnetwerk. MYOBI notarissen en deponeert documenten, contracten en de precontractuele fase namens gebruikers in de notarisfunctie. Partijen beschikken over overtuigend bewijs met gewaarmerkte documenten.

In de rol van makelaar verleent MYOBI namens gebruikers toegang tot specifieke data en datasets.

Het succesvol realiseren van de meerwaarde van het gebruik van het Vertrouwensnetwerk en/of professionele diensten die dit netwerk toepassen, vraagt ​​van de medewerkers van bedrijven om hun bewustzijn en kennis te vergroten om de juiste stappen te kunnen zetten. Dit is niet anders dan goed georganiseerde bedrijfsactiviteiten en of het uitvoeren van
resultaat van veranderingsprocessen.

Een gebruiker van een informatie-ecosysteem beheert de formele (juridische) en functionele structuur van het bedrijf met Legal Entity Management (LEM). De formele hiërarchische structuur bestaat uit een houdstermaatschappij en dochterondernemingen en bestaat uit organisatorische eenheden, afdelingen en rollen

Met gelaagde services stelt MYOBI zijn gebruikers in staat om: profiteren van het Vertrouwensnetwerk. De diensten bestaan ​​uit: MYOBI Servicedesk, trainingsprogramma’s en juridische of compliance-ondersteuning.

Bekijk hier onze licentieprijzen en pakketten.

Om gebruik te kunnen maken van onze toepassingen zullen bedrijven zich moeten registreren. Door gebruiker te worden, kan het bedrijf aanvullende applicaties en oplossingen aanschaffen.

Veelgestelde vragen

Deelnemen aan het Vertrouwensnetwerk is eenvoudig. Ga naar ‘registreer‘ en vul het formulier in. Daarna geeft de MYOBI-servicedesk u toegang tot uw informatie-ecosysteem.

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord en ga aan de slag.

De licenties zijn afhankelijk van de jaaromzet. Ons model is dat ‘de grote organisaties de kleine organisaties dragen’.

Drie notariële contracten zijn gratis en bieden de gebruiker beperkte diensten. Voor volledige services is een licentievergoeding vereist.

Zie voor meer informatie: ‘licenties‘. Uiteraard kunt u bij de servicedesk en het accountmanagement een offerte aanvragen.

U kunt overleggen met de servicedesk of met accountmanagement. Zij kunnen u doorverwijzen naar professionals die zijn aangesteld.

Met behulp van het informatie-ecosysteem vraag je professionele hulp op afroep met de knop: ‘heb ondersteuning nodig’. Uw verzoek wordt in behandeling genomen en zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Een professional die u kan helpen met juridische of nalevingskwesties, neemt contact met u op.

MYOBI authenticeert de identiteit van entiteiten en personen en hun bevoegdheden. Biedt elektronische handtekeningen en notariële en beschermde documenten. En zorg voor controle en directe persoonlijke en bedrijfsgegevens.

De gebruiker met de juiste autoriteit kan het informatie-ecosysteem gebruiken om aanvullende en vertrouwde services mogelijk te maken met de knop “Request for service”.

Heeft u nog meer vragen? Neem dan contact op met de servicedesk van MYOBI via +31 0 (70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

Vertrouwensnetwerk
André Biesheuvel

Wat is het vertrouwensnetwerk?

Mind Your Own Business Information, kortweg MYOBI, faciliteert personen en bedrijven met het uitoefenen van regie over hun persoons- en bedrijfsgegevens. De volgorde ‘personen en

Lees meer »