Wat is de toegevoegde waarde van de Accountability Seal?

MYOBI gaat er van uit en verplicht alle organisaties hun accountability met minimaal de TTP policy uit te drukken in een volwassenheidsniveau en dit niveau te tonen aan gebruikers van MYOBI en geïnteresseerden. Dit gebeurt met een Accountability Seal.

De transparantie over het niveau van accountability bevordert de mogelijkheid om zaken met elkaar te doen waarbij duidelijk is in hoeverre een organisatie compliant is met de TTP policy en indien gewenst, aangevuld met wet- en regelgeving, contracten en eigen beleid. Het voordeel voor een organisatie is dat aansprakelijkheidsrisico’s beheersbaar worden en de administratieve en toezichtlasten veelal afnemen.

Wat is het doel?

Het doel van de Accountability Seal is het verhogen van de kwaliteit van informatievoorziening binnen een informatie ecosysteem. Daarnaast gaat het erom dat het maatschappelijk verkeer, keten- en netwerkpartners en betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving, afspraken uit contracten en eigen beleid.

AVG Gedragscode

Steeds meer wet- en regelgeving schrijft voor dat een organisatie een onderzoeksplicht heeft naar haar ketenpartners. Zo mag bijvoorbeeld voor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een organisatie alleen gebruik maken van verwerkers van persoonsgegevens die de garantie kunnen bieden dat de betreffende verwerkingen met passende technische en organisatorische maatregelen zullen plaatsvinden en voldoen aan de vereisten aan de AVG. Dit vereiste, die in de AVG verder is uitgewerkt in de artikelen 40, kan ingevuld worden met de Accountability Seal die gebaseerd is op een gedragscode die voorgelegd is aan de AP.

Toekennig, afkeuring en intrekking

De Accountability Seal wordt uitgegeven onder gezag van MYOBI en gepubliceerd in het Accountability Seal Register dat door MYOBI wordt beheerd. De organisaties zijn zelfverantwoordelijk voor het bepalen van het volwassenheidsniveau en kunnen middels een zelfverklaring het volwassenheidsniveau aangeven aan MYOBI. De functionaris voor gegevensbescherming (FG) bevestigt het volwassenheidsniveau in de zelfverklaring en hiervan wordt aantekening gemaakt in het Accountability Seal Register. MYOBI voert een toets uit en de uitkomst daarvan wordt ook vastgelegd in het Register.

De Accountability Seal Register bevat naast het volwassenheidsniveau van de betreffende organisatie ook informatie over de corporate family en contactpersonen voor het verkrijgen van nadere informatie. Als het gaat om gegevensbescherming bijvoorbeeld, worden de contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming getoond.

In het Legal Entity Management is informatie over de corporate family en contactpersonen voor het verkrijgen van nadere informatie opgenomen. Als het gaat om gegevensbescherming bijvoorbeeld, worden de contactgegevens van de FG  getoond. De gegevens kunnen via de personal data store van een bevoegd persoon worden benaderd. Toegang tot deze gegevens kan met andere woorden worden verkregen op basis van permissies die de betreffende organisatie aan MYOBI heeft aangegeven.

Contact

Interesse? Neem gerust contact op via +31 (0) 70 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.