Wat is het vertrouwensnetwerk?

Mind Your Own Business Information, kortweg MYOBI, faciliteert personen en bedrijven met het uitoefenen van regie over hun persoons- en bedrijfsgegevens. De volgorde ‘personen en bedrijven’ is bewust gekozen. Personen vertegenwoordigen immers bedrijven (of instellingen).

De Europese wetgever heeft misvattingen over “eigendom van gegevens” rechtgezet: de persoon heeft regie over zijn (of haar) gegevens. Als een bedrijf regie wil uitoefenen over bedrijfs- én persoonsgegevens dan maakt het bedrijf met de persoon afspraken over de scope en reikwijdte van het verwerken van de persoonsgegevens.

Bedrijven wensen dezelfde regie over hun gegevens als personen. Strategische gegevens en bedrijfsgeheimen zijn de “kroonjuwelen” van de organisatie die adequaat beschermd moeten worden. Het bedrijf beschermt dus niet alleen de persoonsgegevens, maar ook de bedrijfsgegevens.

Personen en bedrijven delen onder regie hun gegevens met andere personen en bedrijven. Regie gaat ervan uit dat er zekerheid is over de authenticiteit van de identiteit van de bedrijven en personen (zekerheid over wie is wie) en de blijvende betrouwbaarheid. In het algemeen zal met een medewerker of partner andere gegevens worden gedeeld dan met een willekeurige voorbijganger. Met behulp van regie zal de persoon of het bedrijf met de ene partner andere gegevens delen dan met de andere partner. Om dit te realiseren zijn er bindende afspraken nodig die aantoonbaar worden nagekomen.

De gebruikersvereniging draagt bij aan de totstandkoming en instandhouding van de TTP-Gedragscode AVG, en wordt de gedragscode ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De vereniging heeft MYOBI gevraagd om de gedragscode een onderdeel te laten zijn van de Accountability Seal Policy van de TTP-policy.

MYOBI, in de rol van trusted third party (TTP), biedt personen en bedrijven de benodigde instrumenten aan om regie over hun gegevens uit te oefenen als zij deze delen met andere personen en bedrijven. Wij noemen dit het MYOBI Vertrouwensnetwerk.